Behandling och terapi vid missbruk och beroende

Winge Terapi är en privat mottagning i Stockholm som erbjuder behandling och terapi vid alkoholproblem, drogmissbruk, alkoholberoende och medberoende. Behandlingen är individanpassad efter varje persons unika behov. Metoden är inspirerad av tolvstegsprogrammet med inslag av KBT och psykosyntes.

Du kan vände dig till mig om du:

 • Om du har tankar eller känner oro kring din egen eller an anhörigs alkoholkonsumtion
 • Om du utvecklat ett drogmissbruk eller ett alkoholberoende
 • Om du är anhörig till någon med alkohol eller drog problem
 • Om du är arbetsgivare som har medarbetare med alkohol eller drogproblem
 • Om du vill ha en privat, exklusiv behandling som värnar om din integritet

Varmt välkommen att kontakta mig om du har frågor eller för att boka tid för konsultation

Alkoholberoende – terapi & behandling

Behandlingen och terapin vid alkoholproblem, drogmissbruk och alkoholberoende är individanpassad och grundar sig i tolvstegsprogrammet med inslag av KBT och psykosyntes. Terapin sker i en trygg miljö både i gruppformat och i enskild terapi. Grupperna är små och intima så att varje deltagare kan tillgodogöra sig behandlingen på bästa sätt. Utifrån det första bedömningssamtalet tas en behandlingsplan fram utifrån varje klients livssituation och behov. Behandlingen leds alltid av en alkohol- och drogterapeut.

Vägen in i ett alkoholberoende

För en del personer med alkoholproblem börjar resan in i beroendet redan första gången de blir berusade och upptäcker omedelbart att alkoholen får dem att må annorlunda och bättre. De får genom alkoholen en möjlighet att förändra deras sinnestillstånd. Många alkoholberoende har vittnat om ett närmast euforiskt tillstånd och de kan ofta i detalj beskriva första gången de blev berusade, långt efter det inträffade. I detta sinnesförändrande tillstånd bor illusionen av kontroll, välbefinnande och fulländning. För alkoholisten är dessa upplevelser för det mesta mycket starka.

De flesta människor, även de som inte är har ett alkoholproblem, upplever liknande sinnesförändringar, men för den blivande alkoholisten är det en ny intensiv och oemotståndlig erfarenhet. Detta är ofta starten till att utveckla ett beroende då individen börjar upprepa sitt sökande efter detta illusoriska tillstånd av välbehag och sorglöshet. Detta orsakar ofta en nedåtgående cykel som kommer till uttryck genom ett fysisk och emotionellt begär som resulterar i en mental besatthet av att återigen bli berusad.

Missbruk & beroende

Missbruk

Att utveckla ett missbruk är en följd av en process och inget man föds till. Det krävs att man ägnar sig åt att dricka stora mängder alkohol under en längre period för att utveckla ett alkoholmissbruk. En skillnad mellan ett missbruk och ett beroende är att en del forskning pekar på ett genetiskt arv eller en ökad känslighet för att utveckla ett beroende, och i kombination med ett stort alkoholintag kan det leda till att man utvecklar ett alkoholberoende (alkoholism). Många alkoholister kan även vittna om att det funnits missbruk av olika slag i deras familj och släkt. En annan aspekt som kännetecknar ett beroende är en minskad eller förlorad kontroll över alkoholkonsumtionen.

Beroende

Alkoholberoende (alkoholism)är en kronisk, progressiv sjukdom, vilket betyder att beroendet blir värre över tid och att det inte går att lära sig dricka kontrollerat. Min erfarenhet är att det inte går att bli frisk från ett alkoholberoende, i bemärkelsen att det inte går att lära sig dricka normalt. Däremot går det att tillfriskna ifrån alkoholism, och få möjlighet att leva ett liv i frihet ifrån alkoholens begär. För att tillfriskna från ett alkoholberoende krävs avhållsamhet ifrån alkohol och andra sinnesförändrande substanser. Detta ryggar många med alkoholister tillbaka inför, och för att acceptera avhållsamhet och bli villig att be om hjälp krävs det ofta att alkoholisten nått sin känslomässiga botten. Denna insikt är ofta till följd av konsekvenser kopplade till alkoholistens drickande, som till exempel förlust av familj, arbete eller rättsliga påföljder.

Tecken på ett alkoholberoende

 • Toleransökning, du behöver dricka mer för att uppnå samma effekt
 • Kontrollförlust, minskad eller förlorad förmåga att sluta dricka
 • Ökat sug/begär efter substansen
 • Abstinensbesvär, illamående, skakningar, ångest
 • Alkoholen/drogen blir alltmer viktig i ditt liv
 • Försummelse av familj, arbete, sociala sammanhang
 • Betydande del av livet som går åt till att planera, konsumera och återhämta sig från bruket av alkohol/narkotika.
 • Ökning av negativa konsekvenser/påföljder.
 • Fortsatt bruk av substansen trots ökade sociala och fysiska problem

Behandling & terapi
Anhörigstöd
Arbetsgivare

616x305_monks_new