Psykosyntes – psykologi med själ

Inom psykosyntes ses människan som en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur hon mår, både psykiskt och fysiskt. Det är den moderna psykologins uppgift att bidra till att människan får alla sina, till synes, motstridiga krafter i balans och harmoni. Detta är grunden i dr Roberto Assagiolis psykosyntes.

350x269_grassman

Med fokus på vår potential

Psykosyntes är en utvecklingsorienterad psykologi som fokuserar på det friska i varje individ. Istället för att se våra personliga svårigheter som begränsande, ser man inom psykosyntesen våra brister och tillkortakommanden som en stor utvecklingspotential. I varje problem vi upplever, finner vi fröet till personlig utveckling och mognad. Psykosyntesen fokuserar på vår potential och hjälper oss att identifiera våra mål och vårt syfte med livet. Genom att anta de utmaningar som dyker upp på vägen utvecklas vi som individer och närmar oss samtidigt våra mål.

Bakgrund
För närmare 100 år sedan lade den italienska läkaren Roberto Assagioli grunden till psykosyntesen. För att skapa ett fungerande samspel mellan kropp, själ, känslor och intellekt använde han sig av tekniker från olika tider och olika psykologiska skolor – från psykoanalys och medicin till filosofi, religion och modern vetenskap. Detta helhetstänkande utgör ett dynamiskt utgångsläge för personligt, mellanmänskligt och organisatoriskt växande.
Viljan som drivkraft
En praktisk psykologiform
Psykosyntesen är en livsattityd!

616x305_monks_new