Samtalsterapi Stockholm

Att gå i samtalsterapi syftar till att få hjälp att bearbeta det som kan kännas för tungt att bära på egen hand. Då kan det vara välgörande att ha någon utomstående att dela tankar och känslor med. För dig som söker samtalsterapi i Stockholm är du varmt välkommen till Winge Terapi.

Terapi – från kris till utveckling

Det finns många anledningar att börja gå i samtalsterapi. Det kan handla om att man inte är tillfreds med sin situation i livet, med sina relationer eller sig själv. Man upplever kanske känslor av tomhet, nedstämdhet, ångest och meningslöshet. Kanske så genomgår man en livskris. Det kan även handla om att man fastnat i ett missbruk eller beroende av alkohol, droger, sex eller relationer.

290x168_hands_flip

Genom våra kriser och prövningar finns paradoxalt nog kanske den främsta möjligheten till personlig utveckling och läkande. Att gå i samtalsterapi hjälper oss att finna inre frid, att känna större mening med livet och nå en större frihet. Vi får möjlighet att välja det liv vi vill leva. 

Terapi vid missbruk

Samtalsterapin bygger på psykosyntesens förhållningssätt och metoder. Jag integrerar även inslag av andra terapiformer såsom KBT, schematerapi, relationell terapi och mindfullness. Vid missbruk och beroende problematik, såsom vid alkoholproblem, droger eller sexmissbruk utgår jag ifrån ett arbetssätt som är inspirerat av 12-stegsprogrammet. Detta skapar en kombination av väl beprövade och evidensbaserade terapiformer. Läs mer om missbruk >

Psykosyntes terapi

Psykosyntes är en praktisk psykologi med själsligt perspektiv där man ser människan som en helhet, där kropp, själ, känslor och intellekt står i intimt samspel med varandra. Detta helhetstänkande utgör ett dynamiskt utgångsläge för utveckling och växande. Det är en psykologiform som utgår från det friska i varje individ. I terapisamtalen varvas konkreta övningar med reflekterande samtal. Psykosyntes kan beskrivas som att västerländsk psykologi möter österländsk filosofi. Läs mer om psykosyntes >

Slide background

Vanliga teman i terapin

 • Relationsproblem
 • Separation
 • Sorgbearbetning
 • Svartsjuka
 • Livskris
 • Missbruk alkohol / droger / sex
 • Medberoende
 • Nedstämdhet / ingen livsglädje
 • Existensiella frågor
 • Oro och ångest
 • Dåligt självförtroende
 • Låg självkänsla
 • Social ängslan / fobi
 • Känslor av värdelöshet