Sorgbearbetning

Alla bär vi vår sorg på olika vis och vi hanterar förluster på olika sätt. Många av oss behöver stöd genom sorgen för att åter kunna delta helt och fullt i livet igen. För att möta dig som upplever sorg erbjuder jag sorgbearbetning dels genom stödjande samtal eller utformat som kurs, individuellt och i grupp.

Under sorgen väntar glädjen

Alla drabbas vi av förluster i livet och att känna sorg är en naturlig känslomässig reaktion. Det kan handla om dödsfall, separationer eller andra smärtsamma upplevelser såsom relationsproblematik, sjukdom eller att livet inte blev som man tänkt sig. Många av oss saknar dock kunskap om hur man hanterar sorg och genomför ett sorgearbete.

Med rätt stöd och vägledning får man genom denna metod möjlighet att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över sina förluster. Erfarenheten visar att man då försonas med sitt förflutna och känner frid. Ett annat resultat är att man får ny energi och livslust samt att man åter kan delta helt och fullt i livet.

Slide background
Vad är sorg?
Myter om sorg
Omgivningens reaktioner
Tillfälliga lättnader
Sorgbearbetning

616x244_blue

Olika former för sorgbearbetning

Winge Coaching erbjuder sorgbearbetning i olika format för att möta deltagarens individuella behov:

Individuella samtal

Stödjande samtal med individuell sorgbearbetning som en integrerad metod riktar sig främst till dig som nyligen varit med om en förlust och/eller befinner sig i en akut livskris. Du kanske är fylld av de starka och motstridiga känslor det kan innebära att t.e.x förlora en nära anhörig eller varit med om en jobbig separation. Att få uttrycka sina känslor och bli lyssnad till är en viktig del i läkningsprocessen. Min uppgift är att lyssna till dig och ge dig det stöd du behöver just nu i ditt liv. I en trygg och hållande miljö får du möjlighet att se tillbaka och minnas, men även hjälp med att se framåt för att åter få hopp om framtiden.

Grupp kurs – 8 tillfällen

Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet. Det finns ett antal olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar sorg. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Kursen är utformad för att förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och full i livet.

Kursbeskrivning

För att du som deltagare ska känna dig så trygg som möjligt,  träffas vi i en liten grupp om 2-6 deltagare där du kommer att få stöd och vägledning att genomföra ditt sorgarbete. Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra. Därefter går vi igenom kurs upplägget, samt delar ut kursmaterial och bok. Avslutningsvis diskuterar vi hur vi kan stödja varandra, samt delar ut en första hemuppgift. Övriga kurstillfällen har följande upplägg. Vi träffas en gång i veckan, där vi går igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter delar vi in oss i mindre grupper om 2-3 personer – allt för att ge trygghet och mer tid för individuellt deltagande. I den lilla gruppens bedrivs det enskilda sorgarbetet, som i sin tur baseras på hemuppgiften. Efter en fikapaus träffas vi åter i hela gruppen. Vi går då igenom arbetet i små grupperna och besvarar eventuella frågor. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle.

Praktisk information

Kurslängd: 8 veckor. Omfattning: 8 möten á 2 timmar, samt 1-2 timmar för hemuppgifter per kurstillfälle. Kursledare: Mathias Winge. Plats: Stockholm Avgift: 6800 kr inkl moms för privatperson och 6800 kr exkl moms för företag. Övrigt: Kursmaterial ingår. Kurslitteratur kan eventuellt tillkomma. Ring eller maila för att anmäla intresse och få mer information om tider och platser för nästa kursstart.

Individuell kurs – 7 tillfällen

Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

Kursbeskrivning

För dig som väljer den individuella kursen så genomför du som sörjande ditt eget sorgarbete med stöd och vägledning av mig som kursledare. Jag ger instruktioner, men det är du som kursdeltagare som gör själva sorgearbetet. Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att du som kursdeltagare kan genomföra ditt sorgearbete. Första kurstillfället presenterar vi oss för varandra, du som deltagare får möjlighet att berätta om din livssituation och dina förluster. Vi går igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial och bok, diskuterar åtaganden och känslomässigt stöd, samt delar ut en första hemuppgift. Övriga sex kurstillfällen har följande upplägg; Inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle. Skulle frågor på hemuppgiften uppstå så ingår även möjligheten att ringa för vägledning.

Praktisk information

Kurslängd: 8 veckor. Omfattning: Ett möte á 50 minuter per vecka, samt cirka 2 timmar för hemuppgifter. Kursledare: Mathias Winge. Plats: Stockholm Avgift: 6800 kr inkl moms för privatperson och 6800 kr exkl moms för företag. Övrigt: Kursmaterial ingår. Kurslitteratur kan eventuellt tillkomma. Ring eller maila för att anmäla intresse och få mer information om tid och plats. Sorgbearbetnings kurserna leds av Mathias Winge, certifierad handledare i sorgbearbetning och samtalscoach i psykosyntes.

Copyright © Svenska Institutet för Sorgbearbetning